Uskoro očekujemo objavu javnog poziva za poduzetnike u turizmu.

Bespovratna sredstva EU fondova za turizam koristit će se za poticanje investicija koje doprinose razvitku održivog turizma.

Sredstva se dodjeljuju za:
Razvoj novog turističkog proizvoda ili usluge
Troškovi izgradnje, obnove i rekonstrukcije
Ulaganja u opremanje objekata
Usavršavanje djelatnika, edukacije
Rješenja za uštedu vode

NA VAMA JE SAMO DA APLICIRATE

NAŠ ZADATAK JE DA OSIGURAMO DA ISKORISTITE SVOJA SREDSTVA

KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPOVRATNA SREDSTVA ?

Izgradnjom i nadogradnjom postojećih kapaciteta za zdravstveni turizam

Ponudom novih inovativnih sadržaja u zdravstvenom turizmu

RJEŠENJE ZA INOVACIJU

MRTVO MORE – ALFA I OMEGA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVIJETU

Simulacija uvjeta Mrtvog mora – Inovacija je u Hrvatskoj  

Superiornost primjene Balneo, Halo i SPA terapija mineralima Mrtvog mora, znanstveno je dokazana u
DERMATOLOGIJI, FIZIJATRIJI, REUMATOLOGIJI, REHABILITACIJI I PULMOLOGIJI

BUDITE PRVI

PREDSTAVITE MOĆ MRTVOG MORA ZDRAVSTVENOM TURIZMU HRVATSKE 

Previous
Next

OSIGURAJTE U SVOJOJ PONUDI
Wellness i/ili medicinske kade
Slane sobe
Minerale Mrtvog mora
UV – Therapy
RFA – Target Radiofrequency
SIS- Super Inductive System therpay
Sustav za uštedu vode i energije za njeno zagrijavanje
Ostalu potrebnu opremu

SIMULIRAJTE
Uvjete Mrtvog mora

OSTVARITE
Sezonu svih 12 mjeseci
Interes novih klijenata
Povećanje prihoda

ODRŽITE
Konkurentnost i rejting

GARANTIRAJTE
Originalnu ponudu (Health, SPA & Beauty)
Rezultate ljekovitosti Mrtvog moram

VODIMO VAS KROZ CIJELI PROCES
U suradnji sa širokom mrežom certificiranih partnera, stvaramo nove prilike i nudimo cjelovito rješenje uvođenja novih usluga po sistemu “ključ u ruke”
SNIMKA STANJA
ANALIZA
SAVJETOVANJE
PROJEKTIRANJE
IZGRADNJA
NADZOR
OPREMANJE
ODRŽAVANJE
 
EKSKLUZIVNO ZASTUPAMO
NETAKNUTU SIROVINU U OBLIKU SOLI I BLATA MRTVOG MORA
MINERALNU KOZMETIKU MRTVOG MORA

Osiguravamo:
Stalnu opskrbu sirovinom
Prilagodbu radnog prostora prema vašim željama (građevinski zahvati)
Izgradanju slanih soba
Opremanje radnog prostora po vašim željama
(terapijske i hidromasažne kade, SIS terapija, RFA- terapija, terapijski kreveti…)
Savjetovanje i edukaciju djelatnika
Servis i održavanje

NAŠI PARTNERI

Previous
Next